พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล

สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล”  ในวันที่  11  มีนาคม  2560  ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

17238852_1282003051875626_1620025837_n 17270188_1282002611875670_1116816097_n 17270715_1282002335209031_1696675873_n 17270424_1282002648542333_1275293336_n17270503_1282002691875662_688104923_n17270747_1282002811875650_716867548_n 17270835_1282002525209012_1654878192_n 17270848_1282002135209051_1982545552_n 17274221_1282003128542285_15842797_n 17274396_1282002955208969_1859953242_n17270781_1282003341875597_142605975_n17270222_1282002241875707_1145161943_n17204117_1282002471875684_1078001708_n 17274480_1282003348542263_486062036_n 17274748_1282002738542324_199091320_n 17321425_1282002881875643_1270447623_n