ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 4 ธ.ค. 2562