มอบหวีดเคารพศพ นายประวิทย์ ทองทวี บิดา นางศุภวรรณ พลับพลึง พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง