มอบเข็มกลัด “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยนายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง