มอบเข็มพระพฤหัสบดี แก่ครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2561