ยินดีต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

S__16760910 S__16760868 7512475121 75133 S__16760867 S__16760897 S__16760898 S__16760899 S__16760901 S__16760902 S__16760905 S__26370188 S__26370192