ร่วมต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ