สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางมาลี แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง