สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตรวจสารเสพติดให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่