สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563