สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ตรวจคัดกรองสายตา ต้อกระจก