สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง เพื่อศึกษาดูงานการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.