สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถึงผู้ที่สนใจ