สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ประสานทีมงานมาฉีดฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19