สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่สมาชิกถึงแก่ความตาย รายนายแปลก เรืองรักษ์