สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย ราย นางสมร รุ่งทอง