สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง จัดโครงการจิตอาสา “บริจาคโลหิตด้วยใจ”