สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดจังหวัดพัทลุง