สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุงร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา