สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมการ สำนักงาน