พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง