สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันครู 2562 ณ โรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุง