สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง คัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562