สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564