อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

วันที่  23  มีนาคม  2561  นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรงค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ประจำปี 2561 ในสังกัดภาคใต้   นายวัชรินทร์  จำปี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติพบปะผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวธันยพร  คงเพชร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ และกำกับการคลัง 1 สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 42 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ 28 คน ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

29341745_1663210157088245_196928701_n 29345733_1663210170421577_390891311_n 29547277_1663210190421575_1594523763_n 29550050_1663210150421579_1009677392_n 29550188_1664139326995328_1802573342_n 29663341_1663210183754909_561299603_n