เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พบปะมอบนโยบายการพัฒนาสำนักงาน สกสค. จังหวัด

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พบปะให้นโยบาย พัฒนาสำนักงาน สกสค. จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา

6230