เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่