โครงการคัดกรองต้อกระจกและตรวจสายตาต้อกระจกโดย รพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี