โครงการจิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562