โครงการมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

ธนาคารออมสิน เขต พัทลุง ร่วมกับ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  จัดโครงการมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้ฯ สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันศุกร์ ที่  15  ธันวาคม  2560  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

25395202_1553766711365924_999539099_n  25437147_1553766598032602_1041973694_n