โครงการ “เสริมสร้างความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เข้าใหม่ เข้าใจ เข้าถึง สกสค.”