โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” รอบที่ 3

สำนักงาน สกสค.  จังหวัดพัทลุง  โดย นายประเสริฐ  เมืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร โดยนายปรีดา  บุญเพลิง  อดีตเลขาธิการคุรุสภา จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เป็นโครงการคุณสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู – คู่สมรส-บิดา – มารดา-บุตร และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่  2  พฤษภาคม  2561   ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  14  หมู่ที่ 1  ถนนเอเชีย  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

#โครงการดังกล่าว  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น#

31682360_1700094273399833_3898330875850391552_n 31695716_1700094070066520_1414571827107201024_n 31698826_1700094350066492_6031842286566899712_n 31699058_1700094280066499_26783897094193152_n 31713400_1700094163399844_3218483083841896448_n 31720029_1700094003399860_5471511004770729984_n 31720789_1700094010066526_8474443831943626752_n 31723332_1700094203399840_7419717717948628992_n 31732028_1700094056733188_8661210252881952768_n 31732299_1700094300066497_7303477696552501248_n 31749491_1700094230066504_9015797826512224256_n 31749592_1700094316733162_7424804535480090624_n 31776007_1700093966733197_681328035307192320_n