โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สำนักงาน สกสค.  จังหวัดพัทลุง  โดย นายประเสริฐ  เมืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร โดยนายปรีดา  บุญเพลิง  อดีตเลขาธิการคุรุสภา จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เป็นโครงการคุณสุขภาพดวงตาให้แก่ข้าราชการครู – คู่สมรส-บิดา – มารดา-บุตร และบุคลากรทางการศึกษา  ระหว่างวันที่  19 -21  กุมภาพันธ์  2561  สามารถเข้ารับการตรวจได้  ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  14  หมู่ที่ 1  ถนนเอเชีย  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  โทร. 0-7467-1754  และ สำหรับวันที่  22  กุมภาพันธ์  2561  เข้ารับการตรวจได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง

#โครงการดังกล่าว  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น#

28175595_1623713017704626_2003038552_n 28176446_1623712694371325_92990048_n 28190861_1623712684371326_39883899_n 28190896_1623712881037973_184281691_n 28191191_1623712774371317_434557112_n 28232844_1623712771037984_1437539815_n 28232849_1623712964371298_703259539_n 28232860_1623713181037943_426386120_n 28233669_1623712921037969_1925180213_n 28235748_1623712727704655_611886741_n 28235845_1623712977704630_397296570_n 28308332_1623712711037990_4285618_n 28308583_1623713077704620_638435781_n 28313516_1623712791037982_198716081_n