“โลกสวย ตาใส ครูไทย..ไร้ต้อกระจก”

สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง โดยนายประเสริฐ  เมืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง  ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร และ สมัชชาครูแห่งชาติ โดย อาจารย์ปรีดา  บุญเพลิง อดีตเลขาธิการคุรุสภา และ นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ  เปิดโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทย..ไร้ต้อกระจก”  ผ่าตัดต้อกระจก ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง เบิกจ่ายตรงได้ ไม่เสียเงินเพิ่ม

27157084_1596242873784974_371385371_n 27157108_1596242857118309_279760503_n 27157647_1596242707118324_613749134_n 27157862_1596242673784994_585290051_n 27294171_1596242747118320_1537607930_n 27294678_1596242590451669_2044296887_n27292115_1596242893784972_1660851199_n