่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุม พบปะ แนะนำตัว แนะนำสำนักงาน ในการประชุมเจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด